Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hydrologi (studieretning)

Studieretningene Naturgeografi, Geomatikk og Hydrologi ble slått sammen i studieretningen Geografi og hydrologi fra høsten 2013.

Fagområdene naturgeografi, geomatikk og hydrologi er nå videreført i de nye bachelorprogrammene; Geologi og geografi og Geofysikk og klima, samt i studieretninger på vårt masterprogram i geofag.

Studieretningen hører til programmet

Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?

Ønsker du å studere hydrologi?

Fagene naturgeografi (geografi), geomatikk og hydrologi finner du i studieprogrammene under: