Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hydrologi (studieretning)

Studieretningen hydrologi handler om vannets forekomst, egenskaper, kretsløp og vekselvirkning med omgivelsene.

Studieretningen hører til programmet

Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?

Studére hydrologi?

Studieretningene Naturgeografi, Geomatikk og Hydrologi ble slått sammen i studieretningen Geografi og hydrologi fra 2013.