Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

En bachelorgrad i geofag med fordypning i hydrologi gir deg først og fremst grunnlag for å ta en master innen hydrologi

Bærekraftig utnyttelse av vannressursene og vern av miljøet står sentralt i hydrologens arbeid. Hydrologer har mange spennende og utfordrende jobbmuligheter, for eksempel innen:

 • vannkraftsektoren
 • offentlig forvaltning
 • instituttsektoren
 • konsulentbransjen
 • forskning

Mange av våre masterkandidater får jobb innen forvaltning, og en aktuell arbeidsplass er Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE)


Arbeidsoppgavene for en hydrolog er varierte:

 • flomvarsling
 • overvåkning og analyse av vannressursene
 • klimastudier
 • utredning av konsekvenser av inngrep i vassdragene

Hydrologer kan også få jobb innen vannkraftsektoren, for eksempel Statkraft, eller instituttsektoren, deriblant NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning).

Det er også vanlig at hydrologer rekrutteres til arbeid med vannforsyning og rådgiving i utviklingsland.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

 • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
 • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 21. nov. 2012 14:15