Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

I studieretningen Hydrologi tar du fordypningsemner i sentrale fag, for eksempel:

  • Vannets kretsløp
  • Global vannbalanse
  • Overflatehydrologi
  • Sannsynlighetsregning
  • Statistisk modellering

Studieløp

6. semester GEG2340 – Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi (videreført) Fritt valg Fritt valg
5. semester GEO3020 – Soil- and groundwater (nedlagt) Fritt valg Fritt valg
4. semester GEO2010 – Overflatehydrologi (videreført) STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester GEO1030 – Vind, strøm og klima (nedlagt)  MAT-INF1100 – Modellering og beregninger MAT1120 – Lineær algebra
2. semester GEO1020 – Geologiske prosesser og materialer (nedlagt) FYS-MEK1110 – Mekanikk MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester GEO1010 – Naturgeografi (nedlagt) og 3 emner i HMS GEO1040 – Grunnkurs i programmering for geofaglige problemstillinger (nedlagt) / INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført) MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner:

Valgfrie emner:

Det er flere kombinasjoner av emner som kan være aktuelle for deg som tar studieretningen, for eksempel:

Hydrologi kombinert med GIS og fjernanalyse, der man kan anbefale emnene:

Hydrologi og klima, der man kan anbefale emnene:

Stokastisk hydrologi, der man kan anbefale emnene:

Miljøhydrologi, der man kan anbefale emnene:

Andre aktuelle emner er:

Generelt for studieretningen

Delstudier i utlandet: Emner fra andre universiteter i Norge eller utenlandske universiteter kan inkluderes etter søknad. Les mer om hvilke muligheter du har for utenlandsopphold i løpet av studiene.

Svalbard: Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) tilbyr studier innen arktiske geofag

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 19. okt. 2012 11:24 - Sist endret 25. okt. 2016 13:02