Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Naturgeografi (studieretning)

Naturgeografi er læren om jordas naturmiljø, landformer og prosessene som danner disse. Studieretningen er opptatt av alle prosessene som virker på eller nær overflaten på jorda, hvor vær og klima former landskapet.

Studieretningen hører til programmet

Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?

Studére naturgeografi?

Studieretningene Naturgeografi, Geomatikk og Hydrologi ble slått sammen i studieretningen Geografi og hydrologi fra 2013.