Naturgeografi (studieretning)

Studieretningene Naturgeografi, Geomatikk og Hydrologi ble slått sammen i studieretningen Geografi og hydrologi fra høsten 2013.

Fagområdene naturgeografi, geomatikk og hydrologi er nå videreført i de nye bachelorprogrammene; Geologi og geografi og Geofysikk og klima, samt i studieretninger på vårt masterprogram i geofag.

I masterprogrammet Geofag (master - to år) kan du studere geografi (naturgeografi) på flere studieretninger, slik som; Geofarer og geomekanikk og Geomorfologi og geomatikk. Det er også mulig å ta emner innen geografi.

Studieretningen hører til programmet

Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?