Programmet tar ikke opp nye studenter

Om studiestart

Velkommen til nytt semester på BSc programmet Geofag: geologi, geofysikk og naturgeografi

Velkommen til et nytt semester!

Høstsemesteret vil starte ca frå midten av august og varer til midten av desember, datoer er 13. august–22. desember.

Se de enkelte emnene for når undervisningen starter. Timeplan kommer i god tid før semesterstart. Husk at det er obligatorisk oppmøte på første forelesning, meld fra til studieinfo@geo.uio.no om du ikke kan møte.

Når det gjelder vårsemesteret 2019 så starter det i begynnelsen av januar og varer til midten av juni.

Beskjeder om programmet finner du på programsidene.

OBS Viktig at du bruker din UiO epost

Vi bruker ofte din UiO e-post hvis vi vil nå deg, og du har selv ansvar for å få med deg informasjon som kommer denne veien.

 

Til søkere/nye studenter ved Institutt for geofag

Bachelorprogrammet Geofag: geologi, geofysikk og geografi tar ikke opp nye studenter og er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammene Geofysikk og klima og Geologi og geografi.

Se det enkelte studieprogram for info om studiestart.