Studieopphold i utlandet

Som student ved Universitetet i Oslo har du mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet.

Institutt for geofag har en rekke avtaler med universiteter både i og utenfor Europa, samt med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). I tillegg er det mange utvekslingsavtaler både ved MN-fakultetet og UiO sentralt du kan benytte deg av. Generelt er det slik Institutt for geofag sine egne avtaler er inngått med universiteter som vi vet er gode på geofag, men det kan selvsagt vere mange andre som kan være aktuelle. Vi ser positivt på at studentene tar et studieopphold i utlandet eller på UNIS i løpet av studietiden. Les gjerne mer om utvekslingsmulighetene ved UiO og delstudier i utlandet.

Studieprogrammet Geofag: geologi, geofysikk og geografi er tilrettelagt for utenlandsopphold fortrinnsvis i 5. og/eller 6. semester, avhengig av hvilken studieretning du velger.

UNIS

Institutt for geofag samarbeider med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Om du ønsker å reise til UNIS i 6. semester kan du erstatte følgende obligatoriske emner i Geofag: geologi, geofysikk og geografi:

  • GEL2150 – kan erstattes av AG209
  • GEO3340 – kan erstattes av AG-204, AG-209, AGF-211 eller AGF-212

Hvordan søke?

MN-fakultetets nettsider kan du lese mer om frister og hvordan du går frem for å søke om utveksling. For å reise til UNIS må du søke direkte til UNIS for opptak.

Stipend

For to av utvekslingsavtalene våre finnes det mulighet for å søke om et eget stipend. Du kan lese mer om dette under avtalene våre med University of Ottawa og Carleton University.

Ta gjerne kontakt med studieadminstrasjonen ved Institutt for geofag for mer informasjon, enten på studieinfo[at]geo.uio.no eller ved å komme innom oss i Studieadministrasjonen i 1 etg. i Geologibygningen.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. sep. 2019 11:24