Velkommen til inspirasjonsforelesning med Bjørn H. Samset om klimaendringer og klimamysterier på Zoom - 8. april kl. 14.15

Kjære bachelorstudenter,

I år har vi fått klimaforsker, Bjørn H. Samset, fra CICERO, til å holde en inspirerende forelesning til dere bachelorstudenter om klimaendringer og klimamysterier. Forelesningen er spesielt rettet mot  studenter på bachelorprogrammet på geofysikk og klima. Men dette temaet er spennende og interessant også for flere av oss. Siden vi har god plass på zoom-arrangementet vårt er alle dere bachelorstudenter hjertelig velkommen til å delta på forelesningen:

Tid: tors 8.april, kl. 14.15 - ca. 15.30

Sted: Zoom, se egen e-post med zoom-lenke sendt til din studente-post

Forelesningen til Bjørn H. Samset vil handle om følgende:

Konsekvensene av klimaendringene stadig tydeligere. Verden blir varmere, og vi vet hva vi må gjøre: Tilpasse oss et endret klima, samtidig som vi fjerner alle menneskeskapte utslipp av drivhusgasser. Men djevelen ligger i detaljene. Hvor varmt blir det, og hvor fort? Kan det skje raske endringer vi ikke har forutsett? Har det noe å si for klimaet at vi samtidig rydder opp i luftforurensing? Klimafaget har en veldig aktiv forskningsfront, og akkurat som det haster å få ned utslippene, haster det for forskere å finne svar som kan hjelpe samfunnet forbi klimakrisen. I dette foredraget ser vi på status for klimaendringene - og på noen av de store klimamysteriene som fortsatt må løses.

Vi håper å se mange av dere på forelesningen like over påske!

God påske så lenge!

Med vennlig hilsen

Joseph Lacasce, programansvarlig, og studieadministrasjonen ved Institutt for geofag, UiO

Publisert 26. mars 2021 15:40 - Sist endret 26. mars 2021 15:46