Skredforskeren

I et fjellkledd land som Norge, er både veinett, hus og mennesker utsatt for konsekvensene av skred. Forskning hjelper oss å kartlegge risiko ved skred, og å forebygge mulighetene for skred og ras.

Trond Vernang studerte geofag ved UiO, med master i Miljøgeologi og naturkatastrofer. Nå jobber han som geotekniker ved avdeling for naturskade ved Norges geotekniske institutt i Oslo, et kompetansesenter for vurdering av fare for naturskader som skyldes skred eller jordskjelv.

Forebygger skred

De hyppigste naturskadene i Norge er knyttet til snøskred, men også jordras og steinras er utbredte problemer i dette fjellbekledde landet. Steinskred er for eksempel den skredtypen som hyppigst rammer veinettet, men skred av alle slag kan også få konsekvenser for boliger og i ytterste konsekvens; menneskeliv. Trond bruker kunnskapen sin til å forebygge mulighetene for skred:

- Jeg jobber med stabilitet for infrastruktur og forebygging mot skred. Spesielt med landsdekkende kartlegging av kvikkleireområder og risikoklassifisering av disse områdene, forteller han.

Publisert 4. juli 2017 16:17 - Sist endret 4. juli 2017 16:17