Geologi (studieretning)

I studieretningen Geologi kan du fordype deg i de virkelig store spørsmålene som har med jorden å gjøre. Du kan lære om av jordklodens utvikling og oppbygning for eksempel strukturgeologi og geomekanikk, sedimenter, mineraler og om dannelsen av naturressurser. 

Studieretningen hører til programmet

Geologi og geografi (bachelor)