Geologi (studieretning)

I studieretningen Geologi kan du fordype deg i de virkelig store spørsmålene som har med jorden å gjøre. Du kan lære om av jordklodens utvikling og oppbygning for eksempel strukturgeologi og geomekanikk, sedimenter, mineraler og om dannelsen av naturressurser. 

Studieretningen hører til programmet

Geologi og geografi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?