Geologi (studieretning)

Studieretningen Geologi omfatter studier av jordklodens utvikling og oppbygning for eksempel strukturgeologi og geomekanikk, sedimenter, mineraler og om dannelsen av naturressurser som for eksempel olje og gass, alt etter hvilke emner du velger.

Studieretningen hører til programmet

Geologi og geografi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?