Oppbygging og gjennomføring

Studieløp for deg som begynte høsten 2021 eller tidligere:

Studieretningen Geologi har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 150 studiepoeng
  • Obligatorisk fordypningsemner, 10 studiepoeng
  • Utviklingssemester/frie emner, 20 studiepoeng

Studieløp

6. semester GEO3010 – Felt- og kartkurs GEO2150 – Petrologi og geokjemi / GEO2160 – Paleontologi og paleoøkologi Fordypningsemne/fritt emne/EXPHIL03 – Examen philosophicum
5. semester
Utviklingssemester
Utviklingssemester EXPHIL03 – Examen philosophicum/fordypningsemne/fritt emne
4. semester GEO2130 – Strukturgeologi GEO2140 – Faste jords geofysikk
3. semester GEO2120 – Sedimentologi STK1000 – Innføring i anvendt statistikk KJM1101 – Generell kjemi
2. semester GEO1110 – Jordens indre og ytre prosesser FYS-MEK1110 – Mekanikk MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester GEO1100 – Jordens utvikling og HMS-emner MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske fellesemner spesielt for studieretningen

* Vi godkjenner emnet STK1100 som erstatning for STK1000. Merk at STK1000 er tilpasset studieplanen, mens STK1100 er et videregående kurs med høyere krav til forkunnskaper. Merk også at STK1100 undervises i vårsemesteret.

Obligatorisk fordypningsemne

Du velger ett av følgende emner:

Utviklingssemester / frie emner

I denne studieretningen er det tilrettelagt for et utviklingssemester i 5. semester ved at Exphil kan tas ved UiO i 6. semester.

Frie emner kan velges blant alle bacheloremnene som tilbys ved Universitetet i Oslo, så lenge emnet har ledig kapasitet og du oppfyller forkunnskaps- og opptakskravene til emnet. Du kan gjerne velge emner blant de obligatoriske fordypningsemnene eller andre emner fra geofag. Du kan også velge emner fra et helt annet fagområde eller du kan få innpasset bacheloremner fra andre læresteder.

Dersom du ikke får meldt deg til et emne du ønsker å ha som fritt i din utdanningsplan, kontakt studieadministrasjonen ved Institutt for geofag.


 

Studieretningen Geologi har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 80 studiepoeng
  • Obligatorisk fordypningsemner, 80 studiepoeng
  • Utviklingssemester / frie emner, 20 studiepoeng

Studieløp

6. semester GEO3010 – Felt- og kartkurs GEO2150 – Petrologi og geokjemi / GEO2160 – Paleontologi og paleoøkologi Fordypningsemne / fritt emne / EXPHIL03 – Examen philosophicum
5. semester Utviklingssemester Utviklingssemester EXPHIL03 – Examen philosophicum / fordypningsemne / fritt emne
4. semester GEO2130 – Strukturgeologi GEO2140 – Faste jords geofysikk GEO2110 – Mineralogi
3. semester GEO2120 – Sedimentologi STK1000 – Innføring i anvendt statistikk** KJM1101 – Generell kjemi
2. semester GEO1110 – Jordens indre og ytre prosesser FYS1001 – Innføring i fysikk / FYS1100 – Mekanikk og modellering* MAT1060 – Matematikk for anvendelser 2 / MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra*
1. semester GEO1100 – Jordens utvikling og HMS-emner IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser / IN-GEO1900 – Introduksjon i programmering for geofagstudenter MAT1050 – Matematikk for anvendelser 1 / MAT1100 – Kalkulus*
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske fordypningsemner

Du velger ett av følgende emner:

* I studieløpet er det en mulighet for de med R2-bakgrunn å velge fysikk- og matematikkemner på høyrere nivå (markert med stjerne*). Avklar med studieveileder dersom du er usikker på hva du skal velge

** Vi godkjenner emnet STK1100 som erstatning for STK1000. Merk at STK1000 er tilpasset studieplanen, mens STK1100 er et videregående kurs med høyere krav til forkunnskaper. Merk også at STK1100 undervises i vårsemesteret.

Utviklingssemester / frie emner

I denne studieretningen er det tilrettelagt for et utviklingssemester i 5. semester ved at Exphil kan tas ved UiO i 6. semester. 

Frie emner kan velges blant alle bacheloremnene som tilbys ved Universitetet i Oslo, så lenge emnet har ledig kapasitet og du oppfyller forkunnskaps- og opptakskravene til emnet. Du kan gjerne velge emner blant de obligatoriske fordypningsemnene eller andre emner fra geofag. Du kan også velge emner fra et helt annet fagområde eller du kan få innpasset bacheloremner fra andre læresteder. Dersom du planlegger å ta en mastergrad, er det lurt å sjekke opptakskravet til masterprogrammet før du har tatt de frie emnene i bachelorgraden din.

Dersom du ikke får meldt deg til et emne du ønsker å ha som fritt i din utdanningsplan, kontakt studieadministrasjonen ved Institutt for geofag.

Studier ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)

For programstudenter som ønsker å studere ett semester ved UNIS på Svalbard er det mulig å reise i 5. eller 6. semester. Se forslag til studieløp ved UNIS i:

På denne siden finner du mer informasjon om å studere på Svalbard (UNIS).

Planlegger du å dra på utveksling til utlandet eller UNIS anbefaler vi deg å ta kontakt med studiekonsulent ved instituttet for å få hjelp til å tilpasse din utdanningsplan.

Publisert 2. des. 2021 08:13 - Sist endret 20. juni 2022 13:30