Arktisk fordypning: studieopphold ved UNIS i 6. semester

Anbefalt studieløp for deg som ønsker et studieopphold ved UNIS i 6. semester på bachelorprogrammet i geologi og geografi, studieretning geologi.

Dersom du velger å studere i 6. semester ved UNIS kan du ta følgende emnepakke:


6. semester (våren):

I 6. semester må du ta følgende emnepakke :

Alle emnene er på 15 studiepoeng. 
 

Anbefalt studieløp:

6. semester AG- 209*

AG-222*

 

5. semester

Fritt emne

 

Fritt emne EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester GEO2130 – Strukturgeologi GEO2140 – Faste jords geofysikk
3. semester GEO2120 – Sedimentologi STK1000 – Innføring i anvendt statistikk KJM1101 – Generell kjemi
2. semester GEO1110 – Jordens indre og ytre prosesser FYS1001 – Innføring i fysikk/ FYS1100 – Mekanikk og modellering MAT1060 – Matematikk for anvendelser 2/ MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester GEO1100 – Jordens utvikling og HMS-emner MAT1050 – Matematikk for anvendelser 1/ MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*AG-209 (15 stp) og AG-222 (15 stp) vil erstatte emnene GEO3010 Felt og kartkurs (10 stp) og GEO2150 Petrologi og geokjemi (10 stp) eller GEO2160 Paleontologi og paleoøkologi (10 stp) samt 10 studiepoeng valgfritt emne, som er satt opp i 6. semester i anbefalt studieplan. 


Sommerkurs før studieoppholdet ved UNIS:

Det vil også være mulig å ta følgende sommerkurs om sommeren før ditt studieopphold ved UNIS:

Sommerkursene er begge på 10 studiepoeng.

Les mer om studier ved UNIS
På denne siden finner du mer informasjon om å studere på Svalbard (UNIS).

Publisert 8. apr. 2019 11:02 - Sist endret 2. des. 2021 13:38