Studieopphold i utlandet

Et semester ved et utenlandsk universitet kan gi deg unik kompetanse innenfor ditt fagområde. Samtidig kan du forbedre dine språkkunnskaper, få internasjonal erfaring og utvide ditt nettverk.

Når kan jeg dra?

På studieretningen i geologi kan du dra på utveksling i 5. semester.

Hvor kan jeg reise?

Vi anbefaler disse utvekslingsavtalene:

Lyst til å dra et annet sted? Se komplett liste over utvekslingsavtaler ved Institutt for geofag. Se også alle avtalene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og tilhørende institutter, eller alle UiOs avtaler. Du kan også gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av UiOs avtaler.

Studieopphold på Svalbard

Du kan også ha et studieopphold på Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), hvor du får møte forskere og studenter fra hele verden. Se hvordan du kan bake inn et opphold ved UNIS i dine studier.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO