Studieopphold i utlandet

På studieretningen Geologi kan du dra på utveksling i 5. semester.

Ved å studere et semester ved et utenlandsk universitet kan du få en unik kompetanse i ditt fagområdet. Du kan samtidig forbedre dine språkkunnskaper, få et utvidet nettverk og internasjonal erfaring.

Vi anbefaler disse utvekslingsavtalene:

Som GEO-student er det også aktuelt med et studieopphold på verdens nordligste høyere utdanningsinstitusjon Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) beliggende i Longyearbyen på 78º N. Her er et internasjonalt studiemiljø med studenter fra hele verden, og spennende studier. Se våre nettsider for hvordan du kan bake inn et studieopphold ved UNIS i dine studier.

Lyst til å dra et annet sted? Se også den komplette listen over alle avtalene til Institutt for geofag. Du kan undersøke alle avtalene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og tilhørende institutter eller alle avtalene ved UiO generelt.

Du har også mulighet til å gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av Universitetet i Oslos avtaler.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 22. feb. 2016 13:42 - Sist endret 12. sep. 2019 11:44