Avansert geriatrisk sykepleie (master - erfaringsbasert)

Deltidsstudiet gir erfarne sykepleiere en klinisk spesialisering og faglig videreutvikling innen geriatrisk sykepleie. Du får fordypet kunnskap, og vil gjennom systematiske kliniske observasjoner bidra til å bedre helsetilbudet for eldre pasienter. 

Hva kan du jobbe med?

  • portrett
    Avansert geriatrisk sykepleier ved Lilleborg helsehus 20. des. 2017 10:25

    Marthe Kristin Nereng finner ofte løsningen på kompliserte pasientsituasjoner i forskning. Hun er ivrig på at fagutvikling skal være så praksisnær som mulig. I samarbeid med kvalitetssjefen planlegger hun kompetanseheving ved Lilleborg helsehus.

  • portrett fra arbeidsplass
    Ledende fagutviklingssykepleier 9. des. 2016 12:32

    Bærum kommune har tilpasset rollen som avansert geriatrisk sykepleier til lokale behov, slik at de får brukt sin kompetanse både til oppfølging av pasienter og fagutvikling i eldreomsorgen.

Fakta om programmet
Studiepoeng: 120
Studiet varer: 4 år
Organisering: Deltidsstudium

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?