Avansert geriatrisk sykepleie (master - erfaringsbasert)

Deltidsstudiet gir erfarne sykepleiere en klinisk spesialisering og faglig videreutvikling innen geriatrisk sykepleie. Du får fordypet kunnskap, og vil gjennom systematiske kliniske observasjoner bidra til å bedre helsetilbudet for eldre pasienter.

Hva kan du jobbe med?

  • wenche-hammer200 AGS i virtuell avdeling 20. feb. 2015 16:29

    Eidsberg kommune har opprettet en virtuell avdeling som følger opp eldre pasienter når de utskrives fra sykehus direkte til eget hjem. Wenche E. Hammer jobber som avansert geriatrisk sykepleier i avdelingen og samarbeider tett med pasientenes fastlege og hjemmetjenesten.

  • anette-h-loso300px Ledende fagutviklingssykepleier 9. des. 2016 12:32

    Bærum kommune har tilpasset rollen som avansert geriatrisk sykepleier til lokale behov, slik at de får brukt sin kompetanse både til oppfølging av pasienter og fagutvikling i eldreomsorgen.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:4 år
Organisering:Deltidsstudium

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?