Hva kan du jobbe med?

portrett fra arbeidsplass

Bærum kommune har tilpasset rollen som avansert geriatrisk sykepleier til lokale behov, slik at de får brukt sin kompetanse både til oppfølging av pasienter og fagutvikling i eldreomsorgen. 

portrett

Birte Dilling jobber sammen med tre sykepleiere og en fysioterapeut i et innsatsteam i Nøtterøy kommune. De fleste pasientene hun møter har behov for grundig kartlegging. Som AGS kan hun være med på å vurdere symptomer sammen med fastlege og sikre at pasienten får raskere medisinsk behandling der det er behov.

portrett

Guro-Marie ble nysgjerrig på AGS-rollen lenge før den kom til Norge, hun oppdaget rollen da hun jobbet et år i Australia. I dag kombinerer hun jobb som avansert geriatrisk sykepleier i et kommunalt innsatsteam med å være høyskolelektor.

Caroline Farsjø bidrar med å utvikle nettbrettapplikasjon APPETITT, som er spesielt tilpasset eldre med nedsatt matlyst og i risiko for underernæring. Hun planlegger testing av appen og datainnsamling, og har presentert forskningsprosjektet ved flere anledninger.

Sykepleier i uniform

Lillian Raakjær jobber 50 prosent brukerrettet og 50 prosent med fag og kompetanseheving. Den viktigste oppgaven hennes er å ivareta helheten rundt de skrøpeligste pasientene.

Kine Nordmo-Stykket med stetoskop

Kine Nordmo-Stykket er den eneste i nord som har AGS-utdannelsen, hun er derfor opptatt av å lære videre den kunnskapen hun fikk på studiet til andre helsepersonell. I tillegg følger hun opp dårlige pasienter som personalet ønsker ekstra tilsyn på.

AGS-sykepleier måler blodtrykk på pasient

Anne Liv Lyngroth var den eneste studenten på sitt kull fra spesialisthelsetjenesten. Hun understreker at geriatrisk kunnskap trengs både på sykehus og i primærhelsetjenesten. I dag bruker hun kunnskapen på en geriatrisk poliklinikk ved Sørlandet Sykehus Arendal.

Portrett av Wenche Elisabeth Hammer

Eidsberg kommune har opprettet en virtuell avdeling som følger opp eldre pasienter når de utskrives fra sykehus direkte til eget hjem. Wenche E. Hammer jobber som avansert geriatrisk sykepleier i avdelingen og samarbeider tett med pasientenes fastlege og hjemmetjenesten.

Portrett av Marianne Kumlin

Marianne Kumlin har gått inn i en ny rolle som avansert geriatrisk sykepleier. Hun synes det er motiverende å være med på å utvikle denne rollen og dermed heve kompetansen i kommunehelsetjenesten.

Portrett av Kristin Jeppestøl

Kristin Jeppestøl har fått en ny stilling i Tvedestrand kommune som kvalitetskoordinator. Hun leder kvalitetsutviklingsprosjekt som kommunen deltar i og har ansvar for å utarbeide prosedyrer, internundervisning og veiledning av personalet og håndtering av tilsynssaker.