Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Krav til faglig fordypning (bare synlig for UiO-tilsatte)

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en treårig utdanning i sykepleie med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk skala, eller 2.7 for tallkarakterer.

Bare grunnutdanninger etter 1987 dekker kravet til bachelorgrad. For søkere med tidligere grunnutdanning enn dette, må annen utdanning vurderes i tillegg. Slike søkere bes dokumentere all utdannelse fra universitet og/eller høyskole, ut over grunnutdannelsen.

Ytterligere krav

  • Offentlig godkjenning som sykepleier i Norge.
  • Minimum to års klinisk praksis i 100 % stilling eller tilsvarende innenfor de siste 6 år.