Informasjonsmøte om FORNY StudENT – ny stipendordning for masterstudenter

Programmet FORNY2020 lanserer nå pilotprosjektet StudENT.

Prosjektet er rettet mot masterstudenter som har mindre enn 6 måneder igjen til eksamen på mastergradsstudiet, og mot studenter som har avlagt mastergradseksamen for mindre enn 12 måneder siden.

På informasjonsmøtet får du informasjon om midlene som lyses ut, hvordan du kan søke og svar på andre spørsmål du måtte ha knyttet til dette.

Kom på lunsjseminar 30.mars kl. 12-15 på Escape, Ole Johan Dahls Hus

Publisert 21. mars 2016 13:25 - Sist endret 22. mars 2016 09:55