Nytt navn på masterprogrammet: Masterprogram i interdisiplinær helseforskning

Fagmiljøet ved Avdeling for helsefag har i lengre tid vurdert å endre navnet på masterprogrammet i helsefagvitenskap. Ønske om navneendring bunner i at fagmiljøet i dag er og har ambisjoner om å være et tydelig interdisiplinært forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap, noe vi vil skal reflekteres i presentasjonen av masterprogrammet på en tydeligere måte enn det som gjøres i dag. Vår felles ambisjon med masterprogrammet er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant utdanning av høy kvalitet. Vi har derfor sett at en endring av navnet er et nødvendig tiltak.
 

Publisert 22. des. 2015 14:40 - Sist endret 18. feb. 2016 10:44