Nytt navn på masterprogrammet fra 2016

Fagmiljøet ved Avdeling for helsefag har i lengre tid vurdert å endre navnet på masterprogrammet i helsefagvitenskap.

Ønske om navneendring bunner i at fagmiljøet i dag er og har ambisjoner om å være et tydelig interdisiplinært forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap, noe vi vil skal reflekteres i presentasjonen av masterprogrammet på en tydeligere måte enn det som gjøres i dag.

Vår felles ambisjon med masterprogrammet er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant utdanning av høy kvalitet. Vi har derfor sett at en endring av navnet er et nødvendig tiltak.

Publisert 31. mars 2016 16:44