Sensorveiledninger på eksamener

UiO har innført sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, eksamen og karakteren som gis. Sensorveiledningen viser hvordan du skal bli, eller har blitt vurdert på eksamen, og hvilke kriterier som er lagt til grunn. Informasjon om eksamen og sensur ved alle studieprogram ved Det medisinske fakultet finner du her: www.med.uio.no/studier/sensur/. Denne siden ligger lenket opp fra alle emnesider under Eksamen.

Publisert 21. feb. 2019 15:01 - Sist endret 21. feb. 2019 15:01