Undervisningsplan for høstsemesteret 2016

HELSEF4100: kl. 9.30-15: onsdag og torsdag fra uke 33 til uke 49. Hjemmeeksamensperiode fra uke 44-48.

HELSEF4301: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 29 og 30 august, 19 og 20 september (bare kvantitativ), 26 og 27 september (bare kvalitativ), 24 og 25 oktober

HELSEF4302: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag:  22 og 23 august , 19 og 20 september, 17 og 18 oktober

HELSEF4402: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 5 og 6 september, 3 og 4 oktober, 31. oktober og 1. november.

HELSEF4403: Dette emnet tilbys ikke høstsemesteret 2016 som vanlig, men flyttes til vårsemesteret 2017 som et ukeskurs i uke 3.

SME4210: ca. 08.30-16.30: 12 og 13 september, 31 oktober, 1 og 2 november

Med forbehold om endringer.

Detaljerte undervisningsplaner og pensum for hvert emne vil foreligge på semestersidene etter hvert som de er klare.

 

Publisert 15. apr. 2016 15:26 - Sist endret 16. aug. 2016 19:16