Undervisningsplan for høstsemesteret 2018

HELSEF4100: torsdag uke 33, onsdag og torsdag uke 34 til ca. 43/44. Innlevering av hjemmeeksamen 29. november

HELSEF4301: mandag og tirsdag: 20. og 21. august, 10. og 11. september, 8. og 9. oktober. Innlevering av hjemmeeksamen 29. oktober.

HELSEF4302: mandag og tirsdag: 24. og 25. september, 15. og 16. oktober, 13. november (eksamensdag)

HELSEF4402: mandag og tirsdag: 17. og 18. september, 22. og 23. oktober, 19. og 20. november (eksamensdager)

SME4210: mandag og tirsdag: 3. og 4. september, mandag, tirsdag og onsdag: 5. 6. og 7. november. Hjemmeeksamen 30. november - 5. desember.

Med forbehold om endringer.
Detaljerte undervisningsplaner, eksamensinformasjon og pensum for hvert emne vil foreligge på semestersidene etter hvert som de er klare i slutten av mai.

Publisert 9. apr. 2018 16:36 - Sist endret 9. apr. 2018 16:36