Undervisningsplan vårsemesteret 2019

HELSEF4200: kl. 9.30-14: onsdag og torsdag. Introduksjon metode: uke 3. Kvalitativ metode: uke 5-11. Kvantitativ metode: uke 13-20. Eksamensinnlevering 3. juni.

HELSEF4301: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 1. og 2. april, 29. og 30. april og 13. og 14. mai. Eksamensinnlevering 11. juni.

HELSEF4302: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 14. og 15. januar, 11. og 12. februar og tirsdag 12. mars (eksamensdag). 

HELSEF4403: kl. 09.15-15: hele uke 4. Undervisning og eksamen gjennomføres denne uken.

HELSEF4405: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 18. og 19. februar, 18. og 19. mars og 8. og 9. april. Eksamen siste samling.

SME4110: mandag, tirsdag og onsdag 21., 22, og 23. januar og mandag og tirsdag 28. og 29. januar. Eksamensinnlevering 1. mars.

SME4310: mandag og tirsdag 18. og 19. februar, mandag og tirsdag 18. og 19. mars og tirsdag 7. mai. Eksamensinnlevering 7. juni.

HELSEF4404: Tilbys ikke våren 2019

Med forbehold om endringer.
Detaljerte undervisningsplaner, eksamensinformasjon og pensum for hvert emne vil foreligge på semestersiden for vår 2019 fra slutten av november.

 

Publisert 7. nov. 2018 12:58 - Sist endret 25. jan. 2019 09:49