Undervisningsplan vårsemesteret 2020

HELSEF4200: kl. 9.30-14: onsdag og torsdag. Introduksjon metode: uke 3. Kvalitativ metode: uke 5-11. Kvantitativ metode: uke 13-20.

HELSEF4301: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 30. og 31. mars, 27. og 28. april, 11. og 12. mai  Eksamensinnlevering 9. juni.

HELSEF4302: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 3. og 4. februar, 17. og 18. februar, tirsdag 10. mars (eksamensdag). 

HELSEF4403: kl. 09.15-15: hele uke 4.

HELSEF4405: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 2. og 3. mars, 23. og 24. mars, 20. og 21. april. Eksamen siste samling.

SME4110: mandag, tirsdag og onsdag 20., 21, og 22. januar og mandag og tirsdag 27. og 28. januar. Eksamensinnlevering 2. mars.

SME4310: mandag og tirsdag: 10. og 11. februar, 16. og 17. mars, tirsdag 5. mai. Eksamensinnlevering 11. juni.

HELSEF4404: Tilbys ikke våren 2020

Med forbehold om endringer.
Detaljerte undervisningsplaner, eksamensinformasjon og pensum for hvert emne vil foreligge på semestersiden for vår 2020 fra slutten av november.

 

Publisert 29. okt. 2019 14:51 - Sist endret 29. okt. 2019 16:45