Opptak til enkeltemner på Masterprogram i interdisiplinær helseforskning

Følgende emner tilbys:

  • HELSEF4402 - Funksjon og funksjonsvurdering

  • HELSEF4403 - Makt og kunnskap i helsetjenesten

  • HELSEF4405 - Kjønnsperspektiver på sykdom og helse

  • SME4110 - Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk

  • SME4210 - Etikk i helsetjenesten

  • SME4310 - Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten

For søknad til SME4110, SME4210 eller SME4310 se de respektive emnebeskrivelsene for søknadsinformasjon.

Søknadsfrist er 1. august for høstsemesteret og 5. januar for vårsemesteret.

Opptakskrav

Du må tilfredsstille de samme kravene til enkeltemneopptak som til ordinært opptak til masterprogrammet.

Det innebærer at du må dokumentere at du er student på et annet studieprogram på mastergradsnivå, eller at du har en bachelorgrad innen fysioterapi, sykepleie, vernepleie, ergoterapi eller annen helsefaglig utdanning. Utdanningen må ha et vektet karaktersnitt på minst C for bokstavkarakterer eller 2.7 for tallkarakterer.

Hvordan søke

Send en kort søknad til e-post helsam-studentinfo@helsam.uio.no med vedlegg:

  • Er du student på et masterprogram utenfor UiO ber vi deg dokumentere din studentstatus ved den respektive institusjonen.
  • Vitnemål med karakterutskrift fra bachelor/grunnutdanning.
  • Søkere som ikke har generell studiekompetanse registrert ved UiO må i tillegg legge ved dokumentasjon på det.
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 26. nov. 2019 15:26