Avdelingssjef i Kreftforeningen

I løpet av studiet lærte avdelingssjef Heidi Brorson å lese forskningsresultater, og tenke mer helhetlig på sitt fagområde. Hun lærte også mye av dyktige medstudenter.

Hvorfor valgte du master i helsefag?

– Jeg jobbet som spesialrådgiver i Kreftforeningen og kjente behov for ny kompetanse. Jeg valgte master i helsefag da det var en tverrfaglig forskningsbasert master.

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

– Etter avsluttet master tok jeg et valg hvor jeg ikke ønsket å gå videre med forskning, men heller ville fokusere på ledelse. I dag jobber jeg som avdelingssjef i Kreftforeningen. Mine viktigste oppgaver i dag er å lede og utvikle mye av det arbeidet Kreftforeningen gjør for å sikre kreftpasienter og deres pårørende best mulig livskvalitet.

Hva liker du best med jobben din?

– Jeg liker alt ved jobben min. Kreftforeningen er en spennende organisasjon å være i. Som avdelingssjef er jeg med på å utvikle og lede Kreftforeningens satsningsområder og vi er på veldig mange spennende arenaer, samtidig jobber vi for en veldig viktig sak.

Hvordan er utdanningen fra helsefag relevant i denne jobben?

– Utdanningen lærte meg å lese forskningsresultater, den lærte meg å løfte blikket og tenke helhetlig. I tillegg til at jeg lærte masse av flere dyktige medstudenter. Jeg mener også at jeg lærte noe om ledelse og å lede mennesker med høy kompetanse og tverrfaglig forståelse.

Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– En master i helsefag gir utrolig mange jobbmuligheter. Man kan tidlig velge retning å fordype seg i, og veldig mange stillinger krever utdannelse på masternivå. Det viser at man har evnet å fordype seg i et fagområde, sette seg inn i forskning, samt reflektere og diskutere fagstoff på flere nivåer. Jeg skrev masteroppgaven på et tema som var svært relevant i min jobb, det har også vært nyttig i videre arbeid.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. nov. 2014 11:03