Fagutvikler ved Sykehuset Innlandet HF

I divisjonen hvor Jørn Isaksen jobber er det store krav til tverrfaglighet. Det gjør at master i helsefagvitenskap oppleves som mer relevant enn særfaglige masterutdanninger.

Portrett av Jørn Isaksen

Jørn Isaksen. Foto:privat

Hvorfor valgte du master i helsefagvitenskap?

- Jeg jobbet som spesialvernepleier i Sykehuset Innlandet HF, i Divisjon Habilitering og rehabilitering og daglig leder av firmaet Kompetanseformidling.

- Som faginteressert har jeg alltid vært opptatt av forskning og kunnskapsutvikling og valgte master i helsefagsvitenskap som basis for en senere doktorgrad ved medisinsk fakultet. Master i helsefagsvitenskap dannet et godt fundament for videre studier.

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

- I dag består arbeidet mitt hovedsakelig i å initiere og gjennomføre forskning, kvalitetsprosjekter og å sikre størst mulig grad av evidensbasert praksis i arbeidet på avdelingen.

Hva liker du best med jobben din?

- Gjennomføring av større og mindre prosjekter som leder til kunnskapsutvikling er det jeg liker best ved jobben min. Det er en veldig fleksibel jobb og arbeidsoppgavene har stor variasjon. I tillegg gir jobben muligheter til faglig fordypning og oppdatering innen relevante fagfelt.

Hvordan er utdanningen fra helsefagvitenskap relevant i denne jobben?

- I divisjonen jeg er ansatt er det store krav til tverrfaglighet. Det gjør at master i helsefagvitenskap oppleves som mer relevant en svært særfaglige masterutdanninger.

- I arbeidet med min Phd opplevde jeg at mye av det jeg lærte ved master i helsefagvitenskap var til stor nytte når jeg skulle skrive søknader for å skaffe finansiering og nødvendige godkjenninger, i planlegging og gjennomføring av studiene og i arbeidet med å skrive artikler og doktoravhandling.

Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Den generelle forskningskompetansen som gis gjennom 2 år på master i helsefagvitenskap, gjør at en stiller en sterkere i forhold til mange stillinger, en er også kvalifisert til å søke et langt bredere spekter av stillinger.

- Om en har spesielle faginteresser en har lyst å jobbe videre med, kan det vært smart å undersøke muligheten for å delta i relevante prosjekter i fagmiljøet, noe en master ofte åpner for. For de som har en bachelor utdanning og måtte ønske å studere videre til en PhD er denne masteren absolutt å anbefale.

 

Publisert 26. jan. 2015 10:56 - Sist endret 11. des. 2015 15:02