Studiesykepleier ved OUS

Tine Johnsrud synes det er veldig motiverende å jobbe med legemiddelutprøving som kan føre til nye og bedre behandlinger. Masterprogrammet har gitt et godt grunnlag for å samarbeide med leger og legemiddelselskap i kliniske studier.

portrett

Tine Johnsrud. Foto: privat

Tine Johnsrud

Uteksaminert: 2015

Stilling: Studiesykepleier

Arbeidsgiver: Klinisk forskningspost ved Oslo universitetssykehus.

Hvorfor valgte du masterprogrammet?

– Da jeg var ferdig med sykepleierutdanningen ville jeg fordype meg faglig. Jeg ville lære mer om forskning i helsefagene og tenkte at det ville gi meg gode muligheter for en interessant jobb i fremtiden.

Beskriv de viktigste arbeidsoppgavene dine

– Kollegaene mine og jeg utfører kliniske legemiddelutprøvinger. Det vil si at vi bidrar i studier som prøver ut nye legemidler, nye legemiddelformer eller terapiområder. Som studiesykepleier er den viktigste oppgaven oppfølgingen av forskningspersoner i forskningsposten vår. I tillegg sørger vi for at datainnsamlingene blir gjennomført i tråd med studienes design.

Hva liker du best med jobben din?

– Jeg arbeider med mange ulike diagnoser, det betyr at jeg hele tiden får lære nye ting. I tillegg er det veldig motiverende å være med på legemiddelutprøving som kan føre til nye og bedre behandlinger.

Hvordan er utdanningen relevant i denne jobben?

– Mastergraden har gitt meg god innsikt i både kvalitativ og kvantitativ forskning i helsefagene. Jeg bruker mye av kunnskapen fra utdanningen når jeg møter forskningspersoner, under datainnsamling og håndtering av datamaterialet. 

Utdanningen gir bred kunnskap om helsefaglig forskning og danner et godt grunnlag for å samarbeide med de ulike partene i studiene vi utfører, som legemiddelselskapene og legene (Johnsrud).

Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Bruk nettverket ditt og finn et masterprosjekt som både er nyttig for deg og andre. Dette kan øke sjansene dine for å få en relevant jobb etter studiene. I en mastergradsoppgave har du også muligheten til å fordype deg i noe du synes er interessant. Selv valgte jeg en masteroppgave ut i fra interessene mine og har bygget opp relevant arbeidserfaring etter hvert.

Studere master i interdisiplinær helseforskning?

Søk før 1. mars for tidlig svar

Publisert 3. feb. 2017 12:18 - Sist endret 3. feb. 2017 12:40