Fysioterapeut og spesialist i manuellterapi

Elisabeth Heggem Julsvoll har publisert vitenskapelig artikkel og ble medlem av en referansegruppe i Helsedirektoratet som utarbeider nasjonal faglig retningslinje på grunn av masteroppgaven. Forskningen gir henne energi og mer kompetanse til å gi pasientene god behandling.

portrett

Elisabeth Heggem Julsvoll. Foto: privat

Elisabeth Heggem Julsvoll

Uteksaminert: 2013

Stilling: fysioterapeut/spesialist i manuellterapi

Arbeidssted: Hans & Olaf fysioterapi AS, Oslo

Hvorfor valgte du masterprogrammet?

- På bakgrunn av lang klinisk erfaring på undersøkelse og behandling av pasienter med kjeveleddsplager (Temporomandibulær dysfunksjon-TMD), ønsket jeg å fordype meg videre på temaet TMD. Da jeg gjennom klinisk praksis har erfart manglende dokumentasjon av kliniske tester brukt ved TMD, ønsket jeg å undersøke disse testene nærmere.

- Masterprogrammet tiltalte meg, både med sitt forskningsfokus samt muligheten å kombinere studiet med klinisk praksis.

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

- Jeg jobber som fysioterapeut/spesialist i manuellterapi ved Hans & Olaf fysioterapi AS, Oslo, hvor hovedinteressen har vært knyttet til behandling av pasienter med TMD. Takket være ”Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter” skriver jeg også vitenskapelige artikler. I den forbindelse har jeg forskningssamarbeid med førsteamanuensis Hilde Stendal Robinson og professor Nina Køpke Vøllestad.

Julsvoll ble medlem av Helsedirektoratets referansegruppe i utarbeidelse av nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av pasienter med TMD,  på grunn av masteroppgaven. Hun har i tillegg fungert som rådgiver for arbeidsgruppen, når det gjelder fysikalsk behandling ved TMD.

- Arbeidet med masteroppgaven har også bidratt til at jeg har utviklet videreutdanningskurs/fordypningskurs på TMD for fysioterapeuter (Trinn 1) og for manuellterapeuter og kiropraktorer (Trinn II) hvor jeg er faglig ansvarlig.

Hva liker du best med jobben din?

- Det aller beste med jobben min er å kunne hjelpe smertepasienter til en bedre hverdag. Forskningen har bidratt til å høyne mitt faglige nivå samtidig som det gir meg energi.

- Jeg setter også stor pris på muligheten til å formidle kunnskap til annet helsepersonell som interesserer seg for TMD og som ønsker å forbedre sin kliniske praksis. I tillegg har jeg fått et spennende samarbeid med odontologer.

Hvordan er utdanningen relevant i denne jobben?

- Jeg har fått utvidet mine muligheter i jobben, samt ”åpnet nye dører”. Hverdagen har blitt mer spennende og variert ved at jeg har fått være med i arbeidet til Helsedirektoratet og har benyttet kunnskapen jeg har tilegnet meg til å utvikle egne kurs.

Masterstudiet bidro til at Julsvoll fikk publisert sin første artikkel:

  • Julsvoll EH, Vollestad NK, Robinson HS. Validation of clinical tests for patients with long-lasting painful temporomandibular disorders with anterior disc displacement without reduction. Man Ther. 2015.

- Data innsamlet i forbindelse med masteroppgaven har også gitt meg mulighet til å skrive ytterligere fire artikler. Jeg har også blitt inspirert til å starte på å skrive en lærebok om TMD.

- Arbeidet med og resultatene fra masteroppgaven har videre gitt meg muligheter til å presentere på kongresser/konferanser både nasjonalt og internasjonalt. Ekstra inspirerende var det å motta Norsk manuellterapis forskningspris: Muskel & Skjelettprisen 2014.

Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Med en master i interdisiplinær helseforskning står man sterkere i søknadsprosesser, har en solid plattform til å vurdere kvalitet på vitenskapelig artikler, samt et godt grunnlag for å drive med forskning og eventuelt ta en Phd.

Masterprogram

Av Anbjørg Kolaas
Publisert 13. apr. 2016 09:46 - Sist endret 14. mars 2017 12:59