Stipendiat ved OUS

Masterprogrammet har gitt André Løvgren en solid plattform for egen forskerutvikling og økt forståelse for kompleksiteten i klinisk behandlingsforskning.

portrett

André Løvgren. Foto: privat

André Løvgren

Uteksaminert: 2013

Stilling: PhD-stipendiat

Arbeidsgiver: Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus HF

Hvorfor valgte du masterprogrammet?

– Etter mange år som spesialsykepleier innen psykisk helsevern, ville jeg kvalifisere meg til å bruke erfaringene mine i andre yrkesmessige sammenhenger.

Jeg valgte dette masterprogrammet fordi det er åpent for flere yrkesgrupper, har et bredt perspektiv, og gir kompetanse til både reflektert yrkesutøvelse og forskning (Løvgren).

Beskriv de viktigste arbeidsoppgavene dine

– Som doktorgradsstipendiat undersøker jeg pasienters erfaringer av endring og bedring i samtaleterapi. I tillegg samarbeider jeg med klinikere og andre forskere i utredning av pasienter som ønsker å delta i forskningsprosjektet.

– Jeg følger doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultet, UiO. Der lærer jeg om forskning generelt, og mer spesifikt om kvalitativ forskning som jeg bruker i min avhandling.

Hva liker du best med jobben din?

– Muligheten til å trekke inn interdisiplinære perspektiv i klinisk behandlingsforskning og være en del av et stimulerende og lærerikt forskningsmiljø. Jeg liker å fordype meg i faglige og metodiske spørsmål. Både når det gjelder forståelse og behandling av psykiske lidelser, samt hvordan få til god forskning i dette feltet.

Hvordan er utdanningen relevant i denne jobben?

– Mastergraden gav en solid innføring i sentrale spørsmål om hva vi anser som relevant og gyldig kunnskap. Og hva som kan forklare slike oppfatninger. Dette har gitt en trygghet i møte med ulike forskningstradisjoner. I tillegg gav studiet konkret erfaring og øvelse i å anvende forskjellige forskningsmetoder. Studiet stimulerte også til kritisk refleksjon rundt egen praksis, noe jeg opplever svært nyttig i en stipendiatstilling. Samlet sett har dette gitt en god plattform for min egen utvikling som forsker, og økt forståelsen for kompleksiteten innen klinisk behandlingsforskning.

Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Studiet åpner opp for nye og berikende perspektiv på den kliniske hverdagen. Samtidig gir studiet mulighet til å sette egen kompetanse og erfaringer inn i nye og lærerike sammenhenger.

Studiet stimulerer til selvutvikling og åpner for nye muligheter som kanskje ikke synes så tydelige i dag (Løvgren).

Vil du studere interdisiplinær helseforskning?

Søk innen 15. april

Publisert 7. feb. 2017 11:56 - Sist endret 7. apr. 2017 15:15