Stipendiat ved Avdeling for helsefag

Stipendiat Gro Gujord Tangen sier hun sto sterkere i arbeidsmarkedet som fysioterapeut med en mastergrad i helsefagvitenskap.

– Hvorfor valgte du Masterprogram i helsefagvitenskap?

– Jeg jobbet som fysioterapeut ved Geriatrisk avdeling på Bærum sykehus og hadde lyst å ta mer utdanning for å kunne jobbe dypere med faglige problemstillinger. Dessuten ønsket jeg å bytte jobb på sikt ettersom jeg skulle flytte til andre siden av byen. Jeg tenkte at en mastergrad ville styrke sjansene mine til å få jobb ved de andre sykehusene.

– Jeg hadde flere kollegaer som hadde hovedfag fra helsefag, og de virket veldig fornøyde. Jeg likte også at masterutdanningen virket forskningsrettet. Dessuten var jeg avhengig av å ta utdanningen på deltid, og undervisningsopplegget virket godt tilrettelagt for det.

–Hva er din arbeidsplass i dag?

Jeg fikk jobb ved Medisinsk klinikk ved OUS Ullevål i 2007, og hadde en periode også 20% stilling som fagansvarlig ved avdelingen. Siden 2010 har jeg hatt permisjon fra jobben som fysioterapeut, og er nå stipendiat ved Avdeling for helsefag hvor jeg jobber med studien "Fysisk funksjon hos personer med hukommelsesproblemer". Jeg har også 25% undervisningsplikt ved avdelingen.

– Hvordan samarbeider du med OUS i dag?

– Jeg har et tett og godt samarbeid med Geriatrisk avdeling ved Ullevål. I forbindelse med datainnsamlingen min er jeg mye på Hukommelsesklinikken og har der et eget kontor hvor jeg undersøker pasientene. I tillegg har jeg et faglig fellesskap i universitetsseksjonen til Geriatrisk avdeling.

– Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

– Jeg holder for tiden på med datainnsamling og bruker derfor mye tid på å undersøke pasienter. I tillegg har jeg begynt å skrive på den første artikkelen i avhandlingen min, og så er jeg involvert i undervisning på Masterprogram i helsefagvitenskap.

– Hva liker du best med jobben din?

– Det er en veldig fleksibel jobb og jeg har svært varierte arbeidsoppgaver. Og så er det det et privilegium å få fordype seg i de faglige spørsmålene man er opptatt av.

– Hvordan er utdanningen fra Masterprogram i helsefagvitenskap relevant i denne jobben?

– Jeg synes jeg har hatt svært god nytte av masterutdanningen i forhold til stipendiatstillingen. Alt fra å skrive søknader for å skaffe finansiering og tillatelser, til planlegging og gjennomføring av studien og videre nå med arbeidet med å skrive artikler.

– Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

Arbeidsmarkedet for faggrupper som fysioterapeuter og ergoterapeuter er svært usikkert i dag. Med en mastergrad i helsefagvitenskap stiller en ikke bare sterkere i forhold til de stillingene man ville søkt uansett, men man er også kvalifisert til å søke et langt bredere spekter av stillinger. Har man spesielle faginteresser man har lyst å jobbe videre med, kan det vært smart å undersøke muligheten for å delta i prosjekter i fagmiljøet.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 20. nov. 2013 11:42