Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

 • din søknadsfrist
 • se opptakskravene
 • vite hvilke dokumenter du må sende inn
 • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

37

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning innenfor helse- og sosialfag, jr. forskrift om lokale opptak til Universitetet i Oslo § 4-1.

Det er opptakskomiteen ved masterprogrammet som vurderer om søkere er kvalifisert for opptak.

Eksempel på søkergrupper:

 • fysioterapeuter
 • sykepleiere
 • ergoterapeuter
 • vernepleiere
 • radiografer
 • bioingeniører
 • audiografer
 • leger
 • ernæringsfysiologer
 • idrettsvitere
 • optikere
 • psykologer
 • sosionomer
 • barnevernspedagoger
 • spesialpedagoger
 • velferdsvitere.

Rangering av søkere

Ved konkurranse om plassene rangeres søkerne etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

Det er det vektede karaktergjennomsnittet fra den faglige fordypningen som utgjør søkerens rangeringspoengsum.

Beregning av karaktergjennomsnitt gjøres etter det som er fastsatt i forskrift om lokale opptak til Universitetet i Oslo § 5. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall plasser, skal søkerne rangeres jf. forskrift om lokale opptak til Universitetet i Oslo § 6-1.