Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

 • din søknadsfrist
 • se opptakskravene
 • vite hvilke dokumenter du må sende inn
 • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

45

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Søkerne kvalifiserer med følgende:

180 studiepoeng innenfor helse- og sosialfag, eller tilsvarende utdanning.

Eksempel på søkergrupper:

 • fysioterapeuter
 • sykepleiere
 • ergoterapeuter
 • vernepleiere
 • radiografer
 • bioingeniører
 • audiografer
 • leger
 • ernæringsfysiologer
 • idrettsvitere
 • optikere
 • psykologer
 • sosionomer
 • barnevernspedagoger
 • spesialpedagoger
 • velferdsvitere.

Ytterligere dokumentasjon til dette programmet

Tilleggsutdanning

Har du annen relevant utdanning gir dette tilleggspoeng i rangeringen. Se hvordan du dokumenterer dette under punktet om høyere utdanning.

Rangering av søkere

Ved konkurranse om plassene rangeres søkerne etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

Det kan gis tilleggspoeng for annen relevant utdanning. Det gis 1 tilleggspoeng for 60 studiepoeng relevant utdanning ut over kravet til faglig fordypning. Det kan maksimalt gis 2 tilleggspoeng. Bare studieenheter med minst 5 studiepoeng regnes med. Summen av karakterpoeng og tilleggspoeng utgjør søkerens konkurransepoeng. Søkere rangeres etter konkurransepoeng.