Hektisk og spennende i Oslo kommune

Strategisk planlegging av helse- og omsorgssektoren og helseøkonomiske/helsepolitiske analyser er en del av hverdagen i jobben som Martin Fjordholm har i Oslo kommune

Martin Fjordholm

  • Bachelorkandidat i Helseledelse og helseøkonomi
  • Uteksaminert: Vår 2006
  • Stilling: Rådgiver i Oslo kommune, Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester

Hvilke arbeidsoppgaver har du i din nåværende jobb?

Jeg jobber i Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i Oslo kommune. Oslo har parlamentarisme, så det er litt som departementene på miniatyrnivå. Avdelingen har ansvar for pleie- og omsorgstjenester, sosialtjenester osv. Jeg jobber i seksjonen som blant annet har allmennhelsetjenesten og fysioterapitjenesten, forebyggende og helsefremmende arbeid, miljørettet helsevern, smittevern, tiltak for voksne fysisk funksjonshemmede, utviklingshemmede og eldre, samt pleie- og omsorgstjenester.

Arbeidshverdagen min er hektisk, variert og preget av at Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST) er nær det politiske nivå, samtidig som vi arbeider på overordnet strategi-/systemnivå.

For tiden er utforming av større strategiske planer for kommunens pleie- og omsorgstjenester, analysearbeid, utforming av brukerundersøkelser og strategisk arbeid med IKT for sektoren hovedoppgaver. I tillegg har vi en del spennende, utfordrende og til tider uforutsigbare oppgaver i forbindelse med håndtering av politiske spørsmål og mediesaker, men dette er i grunn noe som gjør jobben spennende.

Jeg driver også med helseøkonomiske/helsepolitiske analyser eller betraktninger i forbindelse med politiske avgjørelser. I tillegg er jeg involvert i arbeid med investeringsstrategier og budsjett- og økonomiplanarbeid.


Hvordan fikk du jobben?

Jeg søkte på et halvårlig engasjement på vanlig måte. Enten skrev jeg en fin søknad, maste sånn passe på telefon, eller så var de bare nysgjerrige på hva en nyutdannet med bachelor i Helseledelse og helseøkonomi kunne gjøre av nytte i primærhelsetjenesten. (Bortsett fra juristene våre og meg, så har de fleste kollegaene mine relativt lang fartstid i tjenestene.) Da de innkalte meg til intervju viste det seg at dette falt sammen med tidspunktet samboeren min fant det passende å føde. Jeg stilte på intervju med noen timers erfaring som pappa. Da blir man ekstra flink på intervju. Jeg ble i alle fall hyret inn.

En stund før engasjementet gikk ut, ble det utlyst en stilling som jeg ble oppfordret til å søke på, og etter en formell prosess ble jeg fast ansatt. Det er forresten et bra sted å jobbe som småbarnsforelder.


I hvilken grad er kunnskapen du tilegnet deg under bachelorstudiet i helseledelse og helseøkonomi relevant for din nåværende jobb?

Jeg merker at jeg ofte har et litt annet perspektiv på ting enn de fleste av mine kollegaer. Som regel er dette en fordel.

I det store og hele vil jeg påstå utdanningsbakgrunnen min gir meg en del fordeler. Og ikke minst er det viktig at studiet gir innblikk i litt av det meste. Dette gjør at man er godt rustet for å ta fatt på veldig mye forskjellig i helsevesenet.

Jeg merker at om jeg trenger informasjon, så vet jeg som regel hvor denne befinner seg. Ofte må man være detektiv. Bakgrunnen min gjør at jeg i de fleste tilfeller vet hvor jeg skal starte. Det viktigste jeg har fra studiet er at det gir et godt utgangspunkt for å orientere seg og ha et tildels helhetlig bilde av hvordan helsesystemet fungerer.

Hvordan er mulighetene for å videreutdanning/ kursing i din nåværende jobb?

Vi har i prinsippet store muligheter for dette, og det er mulig å få tilrettelagt arbeidet i forbindelse med videreutdanning. Siden jeg tenker å videreutdanne meg i løpet av et par år, finner jeg nok ut mer om dette.

Publisert 6. juni 2012 10:00