Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi er et treårig program bestående av:

 • 90 studiepoeng fordypning i helseledelse og helseøkonomi, fordelt på tre fagområder:
  • Helsepolitikk og ledelse
  • Medisin og metode
  • Helseøkonomi
 • EXPHIL03 – Examen philosophicum og HEXFAC1000 – Examen Facultatum (20 studiepoeng)
 • 40 studiepoeng innenfor et annet fagområde (40-gruppe)
 • 30 studiepoeng fritt valgte emner / utveksling

Studieplan (gjelder fra og med kull 2015)

Fagområde Ledelse       Medisin og metode     Økonomi   
6. semester HLED3002 – Helserett / HLED3003 – Organisering og kontraktstyring  40-gruppe / valgfritt emne HØKON3001 – Helseøkonomi 2
5. semester 40-gruppe / valgfritt emne HMED2101 – Medisin i samfunnet 40-gruppe / valgfritt emne
4. semester Utveksling / valgfritt emne / 40-gruppe Utveksling / valgfritt emne / 40-gruppe Utveksling / valgfritt emne / 40-gruppe
3. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum HSTAT1101 – Innføring i statistikk 40-gruppe / valgfritt emne
2. semester HLED1201 – Helseledelse og organisering: Lederroller og styring HEXFAC1000 – Examen Facultatum HØKON2001 – Helseøkonomi 1
1. semester HLED1102 – Helsetjenesten i samfunnet - innføring i helsepolitikk HMED1101 – Helsefaglig grunnkunnskap og nomenklatur HØKON1201 – Bedriftsøkonomi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Programmets oppbygning (180 studiepoeng)

Fordypning i helseledelse og helseøkonomi (90 studiepoeng)

I tillegg må alle studenter ta HEXFAC1000 – Examen Facultatum og EXPHIL03 – Examen philosophicum.

40-gruppe

En 40-gruppe er en spesialisering innenfor ett annet fagområde enn det du tar i bachelorgraden din. I bachelorgraden i helseledelse og helseøkonomi godkjenner vi sju ulike samfunnsvitenskapelige 40-grupper. Studenter velger emner som til sammen er 40 studiepoeng fra én av 40-gruppene nedenfor:

Som student har du selv ansvar for å sjekke om din 40-gruppe passer inn i vårt anbefalte studieløp. Hvis du ser at du må gjøre endringer i det anbefalte studieløpet ta kontakt med studiekonsulent og informer om endringene du ønsker å gjøre.

Valgfrie emner

Som student ved bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi har du mulighet til å ta 30 studiepoeng fritt valgte emner. En oversikt over alle emner, finnes på emnesidene.

Studieprogrammet tilbyr to valgfrie emner innenfor helseledelse som du også kan velge:

Les mer om valgfrie emner og råd om hvordan du velger emner.

Utveksling

Studieplanen for bachelor i helseledelse og helseøkonomi legger opp til at studenter kan reise på utveksling i 4. semester. Hvis du drar på utveksling vil emnene du tar på utveksling inngå i studieplanen som de valgfrie emner.

Mer informasjon om studieopphold i utlandet finner du her.

Overgangsordninger

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i helseledelse og helseøkonomi.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Programråd for Bachelor i helseledelse og helseøkonomi

Publisert 15. okt. 2013 13:11 - Sist endret 3. nov. 2021 10:05