Beskjeder

Publisert 21. okt. 2020 08:15

Til deg som er andre- eller femteårsstudent - vi trenger å høre din mening

Studiebarometeret spør andre- og femteårsstudenter over hele landet om de er fornøyd med studieprogrammet sitt. Studiebarometeret gir Universitet i Oslo viktige informasjon om hvordan studentene opplever studiekvaliteten.

I årets undersøkelse blir studentene også spurt om koronasituasjonen, og hvordan det har påvirket studiehverdagen. Det er derfor ekstra viktig at du svarer på undersøkelsen i år.

Undersøkelsen er sendt ut via e-post tirsdag 20. oktober og blir gjennomført av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Du har fått en personlig lenke du må bruke for å svare på spørreskjemaet.

Høy svarprosent er viktig for at vi skal få gode data om ditt studieprogram. Ved å delta kan du vinne et gavekort på opptil...

Publisert 21. apr. 2020 10:49

Studenter ved UiO mottok fredag 17. april e-post og SMS om å delta i den nasjonale undersøkelsen BRY DEG.

UiO oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen!

Publisert 11. nov. 2019 12:48

[For English, please see below.]

Til studenter ved HF,

Valg av representanter for deres valgkrets til fakultetsstyret 2020 er nå åpnet, valget gjennomføres i eValg https://valg-pilot.uio.no/ . Valget er åpent fram til fredag 15. november kl. 12.00.

For mer informasjon om kandidatene og valget, se https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/index.html

Ved eventuelle spørsmål kontakt valgstyret på valgstyre@hf.uio.no .

Godt valg!

Vennlig hilsen

Inger-Johanne Ullern

Valgsekretariatet HF

-------------------

To the students at HF,

The election to the Faculty Board for representatives for your constituency for 2020 is now open, please log in and...

Publisert 5. nov. 2019 11:33

(English version below)

Til studentene ved HF,

Valg til fakultetsstyret holdes mandag 11. november kl. 08.00 - fredag 15. november kl. 12.00.

Det skal velges tre representanter og tre vararepresentanter for studentene til fakultetsstyret 2020.

Etter nominasjonsrunden stiller til sammen 6 kandidater til valg. Finn din kandidat og les mer om valget her: https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/

Logg inn i valgportalen https://valg-pilot.uio.no/ for å stemme.

 

-------

To students at HF,

The Faculty Board elections are held between Monday November 11th at 08:00 and Friday November 15th at 12:00 (noon).

Three student representatives and three substitutes to the Faculty Board in 2020 must be elected, from a p...

Publisert 7. okt. 2019 14:15

Kjære studenter og midlertidig ansatte ved HF!

I høst er det valg til fakultetsstyret for deres valgkretser (https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/ ).

Dere vil få rikelig med informasjon om valgene når det nærmer seg, men i første omgang om nominasjonsfristen 21. oktober: Har du noen gode forslag til kandidater som kan være med og styre HF-skuta det neste året? Er du selv et styrerepresentant-emne? Ta gjerne kontakt med en representant i valgstyret for en uforpliktende prat om ideene dine, eller dersom du ønsker mer informasjon.

Kontaktinformasjon til valgstyret finner du her: https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/valgstyre.html

Har du et forslag klart? Forslag til kandidater sendes va...

Publisert 4. feb. 2019 13:02

Som et ledd i arbeidet fram mot en ny strategi for Universitetet i Oslo arrangeres det en rekke åpne møter der viktige strategiske temaer belyses på ulike måter.

Mandag 11. februar arrangeres det første av disse møtene med temaet «Kobling av forskning og utdanning».

Tid: 08:15-10.00 (servering fra 08:00)

Sted: Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes hus

 

Alle ansatte og studenter ønskes velkomne til å bli med å belyse sammenhenger mellom forskning og utdanning:

- Hvordan settes forskning og utdanning i sammenheng innenfor dagens utdanninger?

- Hva er utfordringene, hva er gevinstene?

- Hvor viktig er koblingen for UiO i årene som kommer?

Møt opp og vær med å stake ut kursen for UiO framover!

For detaljert program, se https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategi/strategi2030/tankesmier/koble-forskning-utdanning/arrangementer/apent-mote.html

Publisert 30. aug. 2017 12:11

Vi har fått en del henvendelser angående undervisning i uke 35 som kolliderer med hytteturen for nye studenter på årsenhet og bachelor i historie.

For studenter som følger normert opplegg på bachelorprogrammet vil det ikke være noen kollisjoner. For studenter som følger egne opplegg + studenter på årsenhet kan det imidlertid oppstå noen kollisjoner, blant annet med særemner og forelesning i HIS1310. Vi ønsker jo veldig gjerne at så mange som mulig av dere skal kunne delta på turen, derfor har vi avtalt med faglærerne i emnene det gjelder at det ikke skal foregå obligatorisk aktivitet i undervisningsgangene som kolliderer med hytteturen. De av dere som har undervisning som kolliderer vil med andre ord gå glipp av undervisning, men dere vil gå glipp av noe obligatorisk.

Med vennlig hilsen,

Studieadministrasjonen IAKH

Publisert 6. feb. 2015 14:46

Kunsthøgskolen i Oslo arrangerer seminar om Folkets Hus i Lillestrøm onsdag 11. februar. Dere finner mer informasjon ved å følge lenken.

Arrangementet er gratis.

 

 

Publisert 2. feb. 2015 09:11

Institutt for arkeologi, konservering og historie lyser ut midler til faglig-sosiale og faglige tiltak for bachelor, årsenhet- og masterstudenter våren 2015. Søknadsfrist 15. februar.

Les mer om hvordan søke og hva vi gir støtte til.

Publisert 9. sep. 2014 15:02

Tirsdag 16. september kl. 18.00

Riksarkivbygningen på Sognsvann

Journalist og forfatter Arnhild Skre i samtale med masterstudent og leder i Kvinnegruppa Ottar Dahl Mari Torsdotter Hauge og historiker Odd Arvid Storsveen.

Historien handler som oftest om menn, og mange vil hevde at mennene sitter i førersetet når historien skal formidles. Er det fordi fortiden var preget av menn, av konger og korsfarere, av store oppdagere og vitenskapsmenn? Hadde vi fått en mer todimensjonal historieformidling dersom historiefaget ikke hadde vært så mannsdominert?

Salg av pølser, kaffe/te, mineralvann, øl og vin til studentvennlige priser.

Gratis inngang. Velkommen!

Publisert 30. jan. 2014 10:03

Tirsdag 4. februar kl. 18.00

Riksarkivbygningen på Sognsvann

Forfatter Dag Solstad  og historiker Kai Østberg  i samtale med litteraturkritiker Bernhard Ellefsen .

Dag Solstads siste bok Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591–1896  handler om forfatterens slekt gjennom 300 år. Boken baserer seg på  kirkebøker, bygdebøker og rettsdokumenter. Den er åpenbart en roman, ifølge forfatteren selv. Men hva mener historikerne?

Hvordan har Solstad skapt litteratur av sparsomme historiske kilder? Og hva vil han med slektskrøniken sin fra Telemark?

Salg av pølser, kaffe/te, mineralvann, øl og vin til studentvennlige priser.

Gratis inngang. Velkommen!