Hva lærer du?

Med en årsenhet i historie kan du:

  • Plassere historiske hendelser i de epokene de hører hjemme i – og redegjøre for grensene mellom slike epoker,
  • trekke sammenhenger mellom norsk, europeisk og verdenshistorie,
  • gjøre rede for hva vitenskapelig kildekritikk innebærer,
  • forklare hvilke trekk ved kildene som får historikerne til å vurdere noen kilder som bedre enn andre,
  • skille faghistorie som sjanger fra annen historieskriving,
  • uttrykke deg muntlig og skriftlig innenfor den faghistoriske sjangeren.
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 19. juni 2012 09:30