Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

I emnebeskrivelsene vil du også finne hvordan undervisningen og eksamen er lagt opp med hensyn til lærings- og vurderingsformer, undervisnings- og eksamensspråk samt karaktersystemet.

Undervisningsspråk

Undervisningen foregår på norsk eller engelsk. Se informasjon om dette på emnesidene.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Eksamens- og vurderingsformer

Eksamensspråk

I de fleste emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk. Noen emner kan være på engelsk eller et annet fremmedspråk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

Emnene som inngår i studieprogrammet benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ves Universitetet i Oslo.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 14:33