De viktigste arbeidsoppgavene i jobben

I de fleste bransjer vil du få bruk for de ferdighetene du har videreutviklet gjennom masterstudiet, nemlig evnen til å jobbe systematisk med analyse av ulike type tekster, utøve kildekritikk, tenke kritisk og skrive godt. Dette er ferdigheter som er nyttige i mange jobber.

Tabellene under viser de viktigste arbeidsoppgavene for masterkandidater fra HF i de største bransjene for programmet. Det er en tydeligere sammenheng  mellom innholdet i utdanningen og arbeidsoppgavene i jobben for masterkandidater enn for bachelorkandidater. Mange av de samme arbeidsoppgavene går igjen i flere bransjer.

Arkiv, bibliotek og museum

De viktigste arbeidsoppgavene for HF-kandidater med mastergrad i denne delen av kulturlivet er:
Graf: kulturarbeid og formidling 42 prosent; arkiv og bibliotekoppgaver 39 prosent; prosjektledelse og prosjektarbeid 32 prosent; arkeologi og konservering 18 prosent; og forskning 16 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Utdanning og skoleverk

Graf: undervisning og pedagogisk arbeid 79 prosent; veiledning 17 prosent; opplæring 16 prosent; administrasjon 15 prosent; saksbehandling 7 prosent. Kilde: UiOs Kandidatundersøkelse 2018.

Offentlig forvaltning
Graf: saksbehandling 63 prosent; veiledning 33 prosent; administrasjon 33 prosent; rådgivning 27 prosent; kulturminneforvaltning og kulturvern 12 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Forskning og utvikling

Graf: undervisning og pedagogisk arbeid 33 prosent; arkeologi og konservering 13 prosent; administrasjon 13 prosent; prosjektledelse og prosjektarbeid 10 prosent; arkiv- og bibliotekoppgaver 10 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Media, forlag og kommunikasjon

Graf: journalistikk og redaksjonsarbeid 53 prosent; kommunikasjonsarbeid og PR; salg, markedsføring og reklame 17 prosent; produksjon for radio, TV, musikk og nett; prosjektledelse og prosjektarbeid 15 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner og NGOer

Graf: kommunikasjonsarbeid og PR 32 prosent; rådgivning 29 prosent; administrasjon 25 prosent; prosjektledelse og prosjektarbeid 25 prosent; internasjonale relasjoner 18 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Næringslivet*

Graf: rådgivning 38 prosent; produkt- og teknologiutvikling 31 prosent; kommunikasjonsarbeid og PR; salg, markedsføring og reklame 23 prosent; administrasjon 15 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

*Næringslivet er en samlekategori for «Konsulentytelser/Forretningsmessig tjenesteyting», «Bank/Finans/Forsikring/Eiendom», og «IT/IKT/Telekommunikasjon/Internett».

Publisert 23. juni 2020 17:49 - Sist endret 23. juni 2020 17:55