Programrådet for historie ved UiO

Representanter:

Programleder: Odd Arvid Storsveen

Fast vitenskapelig representant: Jon Vidar Sigurdsson

Fast vitenskapelig representant: Hilde Henriksen Waage

 

Fast studentrepresentant: Poul-Christian Bermingrud Østberg

Fast studentrepresentant: Jostein Kristiansen

 

Studieleder: Magne O. Rønningen

Studiekonsulent for masterprogrammet: Siri Marie Aamodt

Studiekonsulent for årsenhet og bachelorprogrammet: Monika Birkeland

Studiekonsulent: Anne Siri Wathne

 

 

Vara:

Fast vitenskapelige ansatte som er hindret fra å stille sender en fra sin faggruppe som representant i programrådet.

 

Referat fra programrådet:

3. oktober 2017

21. mars 2017

22. september 2015

10. mars 2015

9. oktober 2014

6. mars 2014

22. oktober 2013

8. mars 2013

12. november 2012

27. februar 2012

12. september 2011

28. februar 2011

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 20. nov. 2018 09:42