Ressurser

Sist endret 13. juni 2019 11:40 av Nora Birkeland

Hvordan innpasse tidligere avlagte emner i den nye gradsstrukturen for å oppnå en 80-gruppe i historie?

Har du fullført et grunnfag eller deler av et grunnfag i historie, kan du få dette innpasset i den nye gradstrukturen. For å få en godkjent 80-gruppe i historie med innpass av tidligere emner i historie gjelder følgende: