Overgangsordning for historie grunnfag tatt ved UiO

Hvordan innpasse tidligere avlagte emner i den nye gradsstrukturen for å oppnå en 80-gruppe i historie?

Har du fullført et grunnfag eller deler av et grunnfag i historie, kan du få dette innpasset i den nye gradstrukturen. For å få en godkjent 80-gruppe i historie med innpass av tidligere emner i historie gjelder følgende:

Studenter med HISG1: Eldre historie

Med HISG1 må du i tillegg ta 50 studiepoeng i historie. Minst 20 av studiepoengene må være i nyere historie. Følgende gjelder for å få en godkjent 80-gruppe i historie med innpass av HISG1:

1000-nivå i historie:

  •  HIS1400 – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid (20 studiepoeng)

Studenter med HISG1 kan ikke ta emnet HIS1200 – Eldre historie frem til ca. 1800.

2000-nivå i historie

3000-nivå i historie

HIS3090 – Fordypningsoppgave i historie er obligatorisk for alle bachelorstudenter med 80-gruppe i historie.

Studenter med HISG2: Moderne historie

Med HISG2 må du i tillegg ta 50 studiepoeng i historie. Minst 20 av studiepoengene må være i eldre historie. Følgende gjelder for å få en godkjent 80-gruppe i historie med innpass av HISG2:

1000-nivå i historie

  • HIS1200 – Eldre historie frem til ca. 1800 (20 studiepoeng)

Studenter med HISG2 kan ikke ta emnet HIS1400 – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid.

2000-nivå i historie

3000-nivå i historie

HIS3090 – Fordypningsoppgave i historie er obligatorisk for alle bachelorstudenter med 80-gruppe i historie.

Studenter med HISG1 og HISG2/historie grunnfag:

Med innpass av både HISG1 og HISG2 (historie grunnfag) oppfyller du kravene til tre kronologisk, avgrensede kurs på 1000-nivå + 1000-emne med metodedel. I tillegg oppfyller du krav til 2 emner på 2000-nivå. Du har i tillegg oppfylt krav til emner innen nyere og eldre historie.

For å få en gyldig 80-gruppe i historie må du ta HIS3090 og et valgritt historieemne i historie på 2000-nivå (HIS2XXX).

Hvilke emner regnes som nyere og eldre historie?

Emner på 1000-nivå: emner hvis koder begynner med HIS11xx-12xx er å regne som eldre historie. Emner hvis koder begynner med HIS13xx-14xx er å regne som nyere historie.

Emner på 2000-nivå: emner hvis koder begynner på 21xx er å regne som eldre historie. Emner som begynner med 23xx eller 24xx er å regne som nyere historie.

En oversikt over historieemner som tilbys (HIS-emner), finner du her.

For oppbygging og gjennomføring av bachelorgraden i historie, se programnettsiden.

Har du spørsmål om innpass av andre historieemner tatt ved UiO, kan du kontakte programkonsulenten i historie.

Publisert 10. okt. 2012 10:48 - Sist endret 13. juni 2019 11:40