Program for studiestart

Fullstendig program for studiestartsuken vil bli lagt ut ved et senere tidspunkt. Det vil bli program i hele uke 33.