Honours-programmet (bachelor)

Er du faglig ambisiøs og liker å se en sak fra flere sider? På honours-programmet får du kombinert faglig dybde med tverrfaglig kompetanse sammen med fremragende forskere, undervisere og andre studenter. Tverrfaglighet er viktig for å løse samfunnsutfordringene vi står overfor.

Praktisk info

Nyttig informasjon for deg som er student på Honours-programmet.

Fakta om programmet
Studiepoeng: 210
Studiet varer: 3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Programråd

Her finner du informasjon om programrådet for Honours-programmet, samt sakspapirer og referater fra programrådsmøtene.