Honours-programmet (bachelor)

Er du faglig motivert og liker å se en sak fra flere sider? Tverrfaglighet er viktig for å løse samfunnsutfordringene vi står overfor. På honours-programmet bygger du ettertraktet tverrfaglig kompetanse tett på fremragende forskere, undervisere og andre studenter.

Fakta om programmet
Studiepoeng:210
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?