Kunstig intelligens på tvers av fagområder

Tiril og Tobias søkte seg inn på Honours-programmet ved Universitet i Oslo. Tiril har valgt fordypning i filosofi mens Tobias har valgt fordypning i realfag. 

Honours, student, status

Honours-programmet ble lansert ved UiO høsten 2019 som et tverrfaglig satsningsområde mellom Det humanistiske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Foto: Martine Ruud/UiO

På Honours-programmet velger du fordypning i realfag eller i humaniora. Går du for realfag kan du ta fordypning i fysikk og astronomi eller matematikk med informatikk. Humaniorastudentene fordyper seg i filosofi, lingvistikk eller musikkvitenskap.

Tobias Laundal gikk for realfag, men på videregående hadde han i tillegg fordypning i historie og filosofi. For han var det viktig at studiet la til rette for at han kunne kombinere flere interesseområder.

– Det som appellerte til meg på Honours-programmet var at jeg kunne fordype meg i realfag, men også noe mer, forteller Tobias før han ivrig fortsetter: – Her trenger man faktisk ikke å velge!

Sammen med Tobias går filosofistudenten Tiril Flatebø. Hun er raskt ute med å trekke fram en annen fordel med studiet deres: 

– Jeg tror fordypning er kjempeviktig, men det finnes mer enn bare ditt eget fagfelt. Man forstår ikke sitt eget fagfelt kun gjennom sitt eget, og på grunn av tverrfagligheten tror jeg vi kan få en fordel i arbeidslivet.

– Det er jo veldig få som kun jobber med ett fag. Her lærer vi å samarbeide på en helt annen måte gjennom det tverrfaglige arbeidet, forteller Tiril.

Kunstig intelligens på timeplanen

Hvert kull skal følge ett tverrfaglig tema gjennom hele den treårige bachelorgraden. For de første kullene er temaet kunstig intelligens. Tobias har lenge interessert seg for kunstig intelligens, og da han fikk vite temaet ble valget om høyere utdanning enkelt.

Gruppearbeid mannlig og kvinnelig honours-student
– Rommet vårt er et samlingspunkt hvor det alltid er folk, og skaper gode relasjoner på tvers av fagområder, sier Tiril. Foto: Martine Ruud/UiO.

En av de som var med og sørget for at studentene får en grundig innføring i kunstig intelligens er professor i filosofi, Øystein Linnebo. Han forteller hvorfor de valgte nettopp dette temaet:

– Honours-emnene har et felles tema og det skal dreie seg om et stort og viktig spørsmål som er interessant for honours-studenter både fra realfag- og humaniorasiden og som ligger godt til rette for å belyses på tverrfaglig vis. Kunstig intelligens er nettopp et slikt tema.

Sterk delekultur på Honours-programmet 

 Hva skiller Honours-programmet fra et vanlig studieløp?

– I bunn ligger et vanlig bachelorprogram, hvor man får en solid innføring i sitt fag. På Honours-programmet får man hjelp og støtte til å sette sammen et studieløp som svarer til ens egne faglige ambisjoner, samt at man deltar på ekstra tverrfaglige honours-emner, som kommer i tillegg til de vanlige bacheloremnene, forteller Linnebo.

– Alle honours-studentene får sin egen personlige mentor som skal være en faglig støtte gjennom hele programmet. Mentorene hjelper blant annet til med å utvikle en faglig plan og gir studentene en mulighet til å utvikle mer tilpassede studieløp.

– Man tenker at når poenggrensen er så høy, er det mennesker der som er vant til å være best, og da blir det fort et  konkurranseprogram. Men slik er det absolutt ikke.

Det første året på Honours-programmet har studentene annenhver uke en felles forelesning hvor det er ulike foredragsholdere som snakker om temaer knyttet opp til kunstig intelligens. Annenhver uke har de så en diskusjonsgruppe hvor de gjennomgår temaet. Det hele oppsummeres i et refleksjonsnotat hvor studentene vurderes til godkjent eller ikke godkjent. Det er dette som totalt utgjør de fem ekstra studiepoengene hvert semester.

Tobias forteller at denne måten å legge opp de ekstra studiepoengene på, har vært med på å skape et godt studiemiljø fra dag én.- Det gjør at man kan fokusere på å lære sammen og ikke konkurrere mot hverandre. Det synes jeg er kjempebra, forteller Tobias.

– Det som imponerte meg mest da jeg startet var miljøet som ledelsen la opp til.

Ulike tilnærminger til kunstig intelligens

Kunstig intelligens er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet, og derfor tilsynelatende fremstår som intelligent.

Noen tenker kanskje at det kun er realister og teknologer som er inne i bildet når kunstig intelligens skal utvikles, blant annet gjennom å lage kodene som står bak teknologien. Men bidrag fra andre fagfelt er viktig for å få frem flere perspektiver. Tiril forteller om hvordan studentene jobber med kunstig intelligens gjennom det tverrfaglige honours-emnet.

– Vi har blant annet hatt besøk av en matematiker, en jusprofessor og to filosofer. Realister er kanskje mer opptatt av at hvis noe er effektivt så fungerer det. Vi fra humaniora tenker kanskje mer hvorfor fungerer det? Hvorfor gir datamaskinen oss akkurat dette svaret, forteller Tiril.

Tobias forteller om tema han husker godt:

– Noen av de mest interessante foredragene har tatt for seg hvordan kunstig intelligens blir brukt innenfor forskjellige bransjer som medisin og juss. Det var veldig kult å høre Malcolm Langford forelese om hvordan han hadde brukt kunstig intelligens for å avdekke hvordan forskjellige voldgiftsdommere samarbeider.

– Vi har også hatt noen veldig kule diskusjoner på seminarene om etikken rundt kunstig intelligens og spesielt selvkjørende biler. De etiske diskusjonene får mer substans når vi er en så sammensatt gruppe studenter, sier Tobias.

Blir ordentlig sammensveiset

Tobias og Tiril har tilgang til et eget studierom holdt av til honours-studentene. Her kan de møtes når de står overfor oppgaver de skal løse eller om de bare ønsker å være sosiale. Det er med på å påvirke studiemiljøet.

– Jeg tror grunnen til at jeg søkte meg inn på Honours-programmet var at jeg visste jeg kom til å havne i et studiemiljø som ville være lite, og der folk bevisst har tatt et valg om å gjøre noe ekstra.

– Faglig høyt nivå er jo en ting, men det som betyr noe er at folk har lyst til å lære. Og det gjør jo også noe for studiemiljøet, sier Tiril. 

Hun legger til: – Rommet vårt har blitt et samlingspunkt for oss hvor det alltid er folk og det er med på å skape en god relasjon på tvers av fagområder.

At det ser ut til å være et godt studiemiljø er det liten tvil om. Rommet er fylt opp av ivrige honours-studenter. Pensumbøkene ligger på bordet og tavla på veggen er full av fagstoff. Men denne dagen ser det ut til at det er det sosiale som først og fremst fyller mest av rommet.

– Man merker at ledelsen har lagt riktig mengde ressurser i dette programmet. Det gjør at vi kan bli ordentlig sammensveiset og vi får relasjoner på tvers av fagområdene, avslutter Tobias.

Les mer om honours-programmet
 

Tiril Flatebø

Studerer: Honours-programmet studieretning humaniora, fordypning i Filosofi
Alder: 19 år  
Er fra: Nøtterøy 

Jobb ved siden av studiene: Sentralstyremedlem i Press – Redd Barna ungdom, aktiv i UWC Norge

Tobias Laundal

Studerer: Honours-programmet med matematikk med informatikk
Alder: 21 år
Er fra: Oslo  

Jobb ved siden av studiene: Programvare-ingeniør i Ardoq 

Les flere karriereintervjuer med realister fra UiO

Av Martine Ruud
Publisert 20. feb. 2020 13:04 - Sist endret 23. juli 2021 11:51