Hva lærer du?

En kandidat med årsenhet i idehistorie:

kunnskap

  • har oversikt over hovedtrekk ved Vestens tenkning fra antikken fram til våre dager
  • har kunnskap om norsk idéhistorie i europeisk kontekst
  • har lest og arbeidet med idéhistorisk viktige originaltekster innen religion, litteratur, politikk, estetikk og vitenskap, i historisk perspektiv og i lys av deres samtid
  • kan lese idéhistorisk sekundærlitteratur

ferdigheter

  • kan vurdere betydningen av ulike epokers tenkning for vår samtid
  • kan arbeide med idéhistoriske problemstillinger, både alene og i gruppe
  • kan presentere idéhistorisk fagstoff bevisst og aktivt, og både skriftlig og muntlig

generell kompetanse

  • kjenner til og kan forholde seg til krav om akademisk redelighet og rett sitat- og kildebruk
  • kan gi og ta imot kritikk skriftlig og muntlig, blant annet gjennom ha deltatt i veiledningssituasjoner og ved å ha kommentert medstudenters arbeid
Publisert 15. apr. 2014 09:05 - Sist endret 30. sep. 2014 13:23