Oppbygging og gjennomføring

Studiet går normalt over ett år og består av til sammen 60 studiepoeng fordelt på disse elementene:

  • obligatoriske emner (50 studiepoeng)
  • Valgfritt fordypningsemne i idéhistorie (emne med emnekode IDE2XXX) (10 studiepoeng)

Anbefalt studieløp

2. semester IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid Valgfritt fordypningsemne i idéhistorie (emne med emnekode IDE2XXX)
1. semester IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 IDE2020 – Norsk idéhistorie
  10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng

Obligatoriske emner:

Valgfritt fordypningsemne i idéhistorie (emne med emnekode IDE2XXX):

Vi har en rekke fordypningsemner som du kan velge blant, men ikke alle går i hvert semester. Klikk på instituttets emneoversikt og hak av for bacheloremner og for det semesteret du skal ta det valgfrie emnet i. Da vil du, ca 1-2 måneder før du kan begynne å registrere deg til emner, kunne se hvilke valgmuligheter du har.

Ikke studere på fulltid?

Vi har ikke lagt opp til at du kan ta studiet på deltid, men du kan søke om lavere studieprogresjon dersom du ikke har anledning til å studere på fulltid (for eksempel ved siden av jobb). Vi anbefaler da at du tar legger studieløpet slik:

  1. semester: IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600
  2. semester: IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid
  3. semester: IDE2020 – Norsk idéhistorie + et valgfritt emne på 2000-nivå

Ferdig med årsenheten?

Du bestiller bekreftelse på fullført årsenhet fra fakultetet.

Publisert 15. apr. 2014 09:05 - Sist endret 7. feb. 2020 16:28