Møt en masterstudent i informatikk

– Du får dypdykke inn i ditt eget prosjekt og skrive en oppgave som blir et selvstendig produkt. Det er veldig kult, sier Vetle Alvenes Utvik (23). Han tar en mastergrad i informatikk: design, bruk, interaksjon. 

 
Video: Maja Testad, UiO
 
– Motivasjon min for å ta en mastergrad er først og fremst på grunn av oppgaven jeg skal skrive, sier Vetle begeistret. I masteroppgaven ser han på smittesporingssystemer i helseinformasjonssystemsprogrammet (HISP), et fagfelt han synes er uhyre spennende.

– Det fascinerende med forskning er at jeg kan bruke nysgjerrigheten min til å finne ut av noe. Og det er nysgjerrigheten som i praksis driver forskningen fremover, forteller han.

Overgangen fra bachelorstudent til masterstudent

Den største forskjellen fra bachelor til master er ifølge Vetle at man får større frihet.  

– Jeg tar ikke like mange emner som på bachelor. Emnene er heller ikke like spesialiserte og det er færre forelesninger og gruppetimer. I stedet leser jeg flere forskningsartikler og skriver en del oppgaver, forteller han.  

Frihet gir også mer ansvar. Særlig i arbeidet med selve masteroppgaven.

– Man må drive prosjektet fremover selv. Og det er ganske mye selvstendig arbeid.

Godt forberedt på arbeidslivet

– Etter å ha tatt en mastergrad innen informatikk er man sikret jobb, forteller Vetle og legger til at mange får jobbtilbud før de er ferdig med å studere.

Hvorfor tror du masterkandidater er så ettertraktet? 

– Først og fremst på grunn av det faglige. Med en mastergrad har du mer dybdekunnskap innen fagfeltet ditt enn med en bachelor. Det du lærer er forskningsbasert og det er høy kvalitet på kunnskapen vi tilegner oss. I tillegg lærer du å jobbe selvstendig. Det er en stor fordel som jeg ikke ble utfordret nok på gjennom bachelorgraden, og som er vesentlig i arbeidslivet, presiserer Vetle.

– Jeg vil også trekke frem skriveferdighetene jeg får ved å jobbe med en masteroppgave. Det er veldig verdifullt og undervurdert. Det å skrive og kommunisere komplekse problemstillinger er essensielt og gjerne noe en arbeidsgiver ser etter. I tillegg får du god trening i å jobbe metodisk og systematisk.

Vurderer doktorgrad

Selv vurderer Vetle å fortsette å forske etter at han er ferdig med mastergraden.

- Jeg synes forskning er utrolig spennende og vurderer å ta en ph.d. etter masteren. Hvis jeg kommer inn da, forteller han.

- Forskning gir stort rom for kreativitet og gir virkelig mulighet for å få utløp for nysgjerrigheten sin.

Om Vetle:

  • Alder: 23
  • Frivillige studentaktiviter: Blant annet leder for fagutvalget (FUI) ved Institutt for informatikk og representant i programrådet til Informatikk: design, bruk, interaksjon.
  • Relevante deltidsjobber: gruppelærer i IN2000 og IN2020, junior UX-designer i Vigilo AS.
Publisert 26. mars 2021 13:28 - Sist endret 17. mars 2022 16:16