Nye emner våren 2017

For bachelorstudenter:

INF1055 Systemer, krav og konsekvenser er ett nytt emne, Dette emnet er en pilot på det nye emnet IN1030 som kommer våren 2018. Totalt kan 60 studenter ta dette emnet våren 2017. Studentene som skal ta dette emnet vil bli påmeldt av studieadministrasjonen.
INF3232 Logikk for systemanalyse er en videreføring av INF3230
INF3272 Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon er et nytt valgfritt emne, primært for studenter på Informatikk; design, bruk, interaksjon

Publisert 7. des. 2016 14:34