Hva lærer du?

Kunnskapsmål

  • Undervisningen gir grunnleggende kompetanse i programmering og datakommunikasjon, og kompetanse i matematikk og fysikk som trengs for å forstå og utvikle avanserte elektroniske systemer. Tema for masteroppgave velges ut fra pågående forskningsprosjekter.
  • Kandidaten forberedes til utfordrende jobber innenfor forskning, industriutvikling og andre områder.

Ferdighetsmål

  • Kunne jobbe selvstendig med en problemstilling over tid.
  • Kunne analysere et problemstilling og utvikle en plan for hvordan man skal arbeide frem mot en løsning.
  • Kunne konstruere teoretiske modeller og implementere dem ved bruk av datamaskin.
  • Lage realistiske mål der man tar høyde for begrensninger i form av ressurser, tid og alternative løsninger.
  • Samle og analysere ulike typer for informasjon og inneha en sunn og kritisk holdning til disse kildene.
  • Kunne skrive en lengre rapport og presentere forskning på en klar måte skriftlig.
  • Kunne formidle egen kunnskap muntlig og skriftlig.
  • Kunne formidle egne refleksjoner og holdninger til forskningsområdet.

Generelle kompetansemål

Du skal ved endt program kunne reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid. Programmet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

Publisert 12. juni 2012 17:11 - Sist endret 12. juni 2012 20:41