Jobb og videre studier

Spennende jobbmuligheter i mange teknolgiske bedrifter, for eksempel innen:

  • Telekommunikasjon
  • Miljøovervåkning
  • Automatiseringsteknikk
  • Instrumentering
  • Mikroelektronikk
  • Medisin
  • Forskning

Kandidater jobber blant annet med utvikling av kretser og integrerte systemer (systemer med andre grensesnitt med skjerm og tastatur) som innebefatter maskin- og programvare.

I tillegg til profesjonsferdigheter, vil du tilegne deg kunnskap som er nødvendig på en arbeidsplass. Du lærer å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre, du vil også lære å skrive og arbeide med vitenskapelig materiale.

Hvis du ønsker en karriere på universitetet, kan du søke om opptak til ph.d.-programmet ved MN-fakultetet .


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Publisert 12. juni 2012 17:11 - Sist endret 12. juni 2012 20:57